Forløb med Ø10 2013-2014

MINIATURELANDSKAB

Workshop og installation

 

Marts, 2014

 

En lærerig periode i samarbejde med den gode arkitekt Benny Jepsen, hvor vi var i dialog om arbejdet med miniatureformater og foretog en række eksperimenterende øvelser i rumlige dimensionsforhol, som siden mundede ud i et fantastisk landskabsprojekt foran Tejgaard og Jepsens Dome of Visions ved Søren Kirkegaards Plads i København.

Skovlandskab

Workshop og udsmykning

 

Februar, 2014

 

I samarbejde med murkunstneren Michael Wisniewski, der fortalte os lidt om arbejdet med naturlandksaber og nogle af de teknikker han gør brug af for det ramme det udtryk han gerne vil have frem i sine billeder. I den forbindelse gennemgik vi en række forskellige lys/mørke, perspektiv og kompositionsøvelser, hvilket mundende ud i et kollektivt værk foran Kildevældsskolen.

Perlepladegraffiti-workshop

I samarbejde med Oeps

Den 3-10. december, 2013

Grafftti-workshop

I samarbejde med Bates

Den 20-29. oktober, 2013

Udsmykningsprojekt på Containerværkstedet ved Kildevældssskolen

I samarbejde med Nicolai Juhler

Den 1-10. oktober, 2013

KUNST PÅ TVÆRS MED 10. KLASSEN (Ø10) PÅ KILDEVÆLDSSKOLEN

sommeren 2013 - sommeren 2014

 

Læring om kunst som noget andet end et billede på en væg og om synergien mellem værket og den "ramme" det indgår i.

 

Spørgsmålstegn ved gadekunst eller kunst på gaden.

 

Undervisning i kunst og billedanalyse, arkitektonisk billedkomposition, kommunikation, udvikling af konceptuelt design, budskaber, symbolsk afledte billedkonstruktioner og graffitiens historie.

 

Øvelser i tegning, maleri, miniatureformater, rumlige dimensioner, lys/mørke forhold, perspektiv og komposition.

 

 

I samarbejde med:

 

AF MATERIALER, METODER OG RUM