Om Kunst på Tværs

AF MATERIALER, METODER OG RUM

OM KUNST PÅ TVÆRS (KPT)

 

KPT er et alternativ til de kunstskoler for børn og unge, hvor brugen af bestemte materialer og arbejdsmetoder, frem for andre, ikke bare ansporer, men også låser arbejdsgangene indenfor traditionelle discipliner.

Her har vi fokus på at give deltagerne redskaber og inspirere til at udtrykke sig visuelt og rumligt på tværs af materialer og arbejdsmetoder, så det altså i højere grad bliver idéen bag værket, der styrer valg af materiale og metode, end det er de muligheder og begrænsninger, som materialet og metoden udgør, der styrer frembringelsen af idéen.

 

Det er et mål i sig selv at inddrage og engagere deltagerne i det miljø de færdes i, derfor er vi særdeleshed opmærksomme på, hvordan man kan omforme tanker og refleksioner til kreative udtryk der indgår i interaktion med omverden. Dette kommer bl.a til udtryk i en dialog om, hvordan man kan bruge byrummet som kommunikationskanal.

 

KPT faciliterer kreative forløb som spænder mellem undervisning og workshops af kortere og længere varighed. Vi beskæftiger os hovedsageligt med billed-, rum- og gadekunst, men vi inddrager også metode og teori fra andre discipliner, som f.eks arkitektur og design - både i forbindelse med den løbende undervisning, men også i forbindelse med de enkelte workshops.

 

I det fællesskab, som processen muliggør, er det ikke afgørende, hvor man kommer fra, hvad man tror på, eller hvor mange penge, man har. I stedet handler det om at samarbejde, opleve sammen, give plads til hinanden og at inddrage hinanden. Det handler om at skabe noget kreativt sammen og om at udvikle sin kritiske sans sammen med andre mennesker.

 

Efteråret 2016 bød på Kunst på Tværs i Fuglekvarteret i Københavns nordvestkvarter, i samarbejde med Områdefornyelsen i Fuglekvarteret. Her samarbejdede vi med en række skoler om forskellige workshops som mundende ud i en udsmykning på Svanevejens Privatskole.

 

Projektet første fase i 2013-2015 opstod ud af et samarbejde mellem kunstner og underviser Rasmus Lind Greiner, Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter og engagerende lærerkræfter på Kildevældsskolen, samt Østerbro Lokaludvalg, Kildevældsparkens Legeplads og Kultur Østerbro m.fl.

 

Derudover har flere kunstnere periodevis deltaget som gæsteundervisere, herunder Nicolaj Juhler, Oeps Crew, Bates, Maya Peitersen, Janine Tuechsen, Michael Wisniewski, Kitty Karaksela og Benny Jepsen. Kenneth Olsson har stået for noget af det grafiske, imens Caspar Nørgaard har dokumenteret store dele af forløbet.